GD DOCUMENT

Материал из GedeminWiki
(перенаправлено с «Gd document»)
Перейти к: навигация, поиск
 CREATE TABLE gd_document
 (
  id       dintkey,       /* Ідэнтыфікатар дакумента     */
  parent     dforeignkey,     /* Спасылка ад пазіцыі да дакумента*/

  documenttypekey dintkey,       /* Тып дакумента          */
  trtypekey    dforeignkey,     /* Привязка документа к операции  */
  transactionkey dforeignkey,     /* Привязка документа к новой операции  */

  number     ddocumentnumber,   /* нумар дакумента         */
  documentdate  ddocumentdate,    /* дата дакумента         */
  description   dtext180,      /* каментарый           */
  sumncu     dcurrency,      /* сума ў НГА           */
  sumcurr     dcurrency,      /* сума ў валюце          */
  sumeq      dcurrency,      /* сума ў эквіваленце       */
                    /* УВАГА! гэтыя сумы выключна для */
                    /* даведкі. Заўсёды трэба браць су-*/
                    /* му з адпаведнай табліцы     */

  delayed     dboolean,      /* отложенный документ       */
                    /* документ оформлен, но в учете не*/
                    /* фигурирует           */

  afull      dsecurity,      /* права доступа          */
  achag      dsecurity,
  aview      dsecurity,

  currkey     dforeignkey,     /* валюта дакумента        */
  companykey   dintkey,       /* фірма, калі ўлік вядзецца па  */
                    /* некалькіх фірмах        */

  creatorkey   dintkey,       /* хто стварыў дакумент      */
  creationdate  dcreationdate,    /* дата і час стварэньня      */
  editorkey    dintkey,       /* хто рэдактаваў         */
  editiondate   deditiondate,    /* дата і час рэдактаваньня    */

  printdate    ddate,        /* дата последней печати документа */

  disabled    ddisabled,
  reserved    dreserved
 );

 ALTER TABLE gd_document
  ADD CONSTRAINT gd_pk_document PRIMARY KEY (id);

 ALTER TABLE gd_document ADD CONSTRAINT gd_fk_doc_parent
  FOREIGN KEY (parent) REFERENCES gd_document(id)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE;

 ALTER TABLE gd_document ADD CONSTRAINT gd_fk_doc_doctypekey
  FOREIGN KEY (documenttypekey) REFERENCES gd_documenttype(id)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE;

 ALTER TABLE gd_document ADD CONSTRAINT gd_fk_document_currkey
  FOREIGN KEY (currkey) REFERENCES gd_curr(id) ON UPDATE CASCADE;

 ALTER TABLE gd_document ADD CONSTRAINT gd_fk_document_companykey
  FOREIGN KEY (companykey) REFERENCES gd_ourcompany(companykey)
  ON UPDATE CASCADE;

 ALTER TABLE gd_document ADD CONSTRAINT gd_fk_document_creatorkey
  FOREIGN KEY (creatorkey) REFERENCES gd_people(contactkey)
  ON UPDATE CASCADE;

 ALTER TABLE gd_document ADD CONSTRAINT gd_fk_document_editorkey
  FOREIGN KEY (editorkey) REFERENCES gd_people(contactkey)
  ON UPDATE CASCADE;

 CREATE DESC INDEX gd_x_document_documentdate
  ON gd_document(documentdate);

 CREATE INDEX gd_x_document_number
  ON gd_document(number);
Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты